Slovo matky nápadu

Je tomu téměř tři roky, co jsem objevila při surfování po vlnách internetu jeden zelený kout v Brně  v naší sousední čtvrti Královo Pole. Tím krásným a voňavým koutem byla Přírodní zahrada u smrku. Pootevřená vrátka s cedulí Vítáme Vás lákala k návštěvě. Zahrada s divokými zákoutími posetá slámovými figurami  od výtvarníka pana Jedličky učarovala také mým dětem…, které slámová zvířátka bleskurychle osedlaly….z altánku na mě vlídně promluvila žena, díky které zahrada u smrku vděčí za mnohé…, paní Mgr. Libuška Mičolová. Tato nesmírně obětavá a vážená žena udala zahradě u smrku směr, který obohatil lidi, děti i přírodu…., paní Libuška vytvořila místo pro setkávání, relaxaci i vzdělání všech věkových skupin, ….svojí moudrostí, prací i energií vytvořila uprostřed města oázu pro duši….A tak jsem se stala častým hostem v této krásné zahradě a svými fotografiemi “pozitívního dokumentu” se snažila zachytit vše, co se v zahradě odehrávalo a současně jsem se aktivně zapojovala do organizovnání a pomoci při akcích pro veřejnost……A jednoho dubnového rána, když jsem se probudila….přišla ke mně myšlenka, že i my můžeme mít v naší krásné čtvrti – Medlánkách- zelený kout, který bude k prospěchu nám všem i přírodě…, místečko, kde se mohou scházet děti i dospělí a budou se ze své činnosti radovat….Tuto myšlenku s výběrem krásného místa u medláneckého rybníka jsem přinesla do občanského sdružení Občané pro Medlánky, kde s týmem šikovných a pracovitých lidí mohli jsme začít s budováním naší zahrady…..Na budování a shánění peněz z dotací a grantů se podílí spousta lidiček, ať jsou to naši zastupitelé za OPM (p. Žuja, Katka Žůrková, Martin Mohapl, Libor Fuka, Martin Teplan, Michal Marek) , tak i další členi OPM (Lucka Slavíková, Aleš Holík, Magda Chmelařová, já) a pomáhají také dobrovolníci z řad rodinných příslušníků, či obyvatel Medlánek (Sabča Karásková, Víťa Karásek) a další (řemeslníci Petr Borkovec, Martin Jelínek, architektka Bára Adámková a jiní), také náš klubík Včeliček ( Marcela Soušková, Verča Hamanová, Tycovi, Kobylkovi, Nováčkovi, Polokovi, Ďurišovi, a další….) či klub Medlánci ( Zdeňka Brabcová a další…) Všem obětavým lidem pracujícím s chutí a s nasazením v naší zahradě patří můj dík. Co bych si ještě přála? Přála bych si, aby přírodní zahrady v Brně rostly jako houby po dešti :o) A nebyl to jen ranní sen :o)

Hana Pumprlová  2011

P.S.: Paní Pumprlová již není nadále členkou našeho sdružení, nicméně za tento skvělý nápad jí patří náš dík a doufáme, že je jako my ráda, že se našemu spolku podařilo uvést její nápad v život a stále ho rozvíjet a udržovat.

Kateřina Žůrková 2014

předsedkyně OPM