Obecně o přírodních zahradách

O přírodních zahradách obecně

Přírodní zahrada je především pestrá:

 živé ploty kompost trvalky smíšené kultury jedlé plodiny staré odrůdy

 úkryty pro zvířata bylinky přírodní materiály divoké porosty dešťová voda

 květinová louka mulčování hry pro děti…..

V Česku máme to štěstí, že naše země je poseta tisíci zahrádek, ať už u rodinných domů, na okrajích vesnic a měst, v zahrádkářských koloniích, u škol a veřejných institucí. Takové bohatství nám mohou závidět i vyspělejší země. V posledních letech ale zahrady nenápadně ustupují výstavbě, mění se z užitkových na okrasné či jenom na prázdné travnaté plochy. Ty, které zbývají, jsou často intenzivně chemicky ošetřovány. Přitom i obyčejná zahrada může být malou přírodní rezervací, která:

Obrázek salátu. Kreslil R. Pospíšil
  • nabízí životní prostor živočichům, kterým ubývají úkryty v krajině
  • produkuje pro vás čerstvé a zdravé potraviny bez chemie
  • umožňuje celé rodině relaxovat, setkávat se a tvořit
  • je esteticky krásná a pestrá s množstvím různých stanovišť
  • je místem pozorování, poznávání a učení se přírodním procesům 

 

Jak je na tom vaše zahrada – spolupracujete s přírodou nebo s ní bojujete? Správná přírodní zahrada má několik zásad:

 

Tři základní kritéria (musí být splněna všechna)

      nepoužívání umělých minerálních hnojiv
      nepoužívání pesticidů, herbicidů a chemických postřiků
      nepoužívání rašeliny k úpravě půdy
 

Prvky přírodní zahrady

(musí být dosaženo minimálně 5 ☻. Jeden ☻u každého prvku znamená menší rozsah prvku, dva ☻větší rozsah)

☻☻ živý plot z divokých keřů
☻☻ louka, prvky louky 
☻☻ ponechání divokých porostů
☻☻ divoký koutek 
☻☻ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) 
☻☻ listnaté stromy Obrázek salátu. Kreslil R. Pospíšil
☻☻ květiny a kvetoucí trvalky 

Obhospodařování a užitková zahrada

(musí být dosaženo minimálně 5 ☻. Jeden ☻u každého prvku znamená menší rozsah prvku, dva ☻větší rozsah) 

☻☻ kompost 
☻☻ ubytovací místa pro zvířecí pomocníky  
☻☻ využití dešťové vody 
☻☻ užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů 
☻☻ mulčování 
☻☻ zeleninové záhony a bylinky
 
☻☻ ovocná zahrada a bobulové keře 
☻☻ smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení
 

ANO! Pokud kritéria splňujete, může vám Ekologický institut Veronica nabídnout certifikaci vaší zahrady – získání prestižní plakety Přírodní zahrada. Plaketou vyvěšenou na plotě dáváte najevo svoji filozofii a šíříte tak myšlenku trvale udržitelného zahradničení.

NE! Pokud kritéria nesplňujete či máte jakékoliv pochybnosti, mohou vám v ekologické poradně Veronica na Pánské 9 poskytnout poradenství, aby vaše zahrada byla oázou nejen pro vás, ale i pro živočichy a rostliny, aby byla zdravá a pestrá i bez nákladných přípravků ze zahradnictví.

informace ze zdroje www.veronica.cz/prirodnizahrady